Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Deformed Wing Virus = DWV

 Misvormde Vleugel Virus
Het meest bekende virus is het Misvormde Vleugel Virus (Deformed Wing Virus = DWV). De gevolgen voor de individuele bijen zijn duidelijk zichtbaar. Als bijen in het popstadium geïnfecteerd raken met dit virus kunnen zich symptomen als misvormde vleugels en een verkort achterlijf ontwikkelen. Met virus besmette bijen vertonen ook symptomen die duiden op een beperkt leervermogen. 

Als een paar bijen besmet zijn, is er weinig aan de hand. De gevolgen van een besmetting met dit virus op volksniveau worden echter nog al eens onderschat. Er is een duidelijk verband tussen varroa en dit virus. Als varroa bestreden wordt, neemt de infectie met DWV in gelijke mate af met de mijten. Om dit virus op een adequate manier te onderdrukken is het noodzakelijk om varroa te bestrijden voordat de productie van winterbijen begint. Daarom moet varroa vóór 1 september bestreden zijn. Gebeurt dit niet dan ‘overwintert’ het virus op de bijen en vormt het in het volgende bijenjaar een bedreiging.