Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Gezien op de vliegplank -2

3. Kalkbroed

Wordt verraden door kalkachtige mummies van larven die op de vliegplank achterblijven. Een schim-mel woekert op de larven, omspint ze volledig. Later droogt de larve uit, wordt kalkachtig en hard. Ze liggen los in de cel. De werksters ruimen die uit en sleuren ze naar buiten. Wordt gemakkelijk verward met beschimmeld stuifmeel.

 
4. Beschimmeld stuifmeel
In vochtige kasten - vooral in het voorjaar - lopen de kantramen gevaar te schimmelen. Beschim-melde raten worden door de bijen gemeden. Beschimmeld stuifmeel is waardeloos, zelfs giftig. Daarom gaan de bijen de cellen afbijten en alles naar buiten dragen. Op de vliegplank (of de varroalade) vinden we proppen beschimmeld stuifmeel.
Ze laten zich gemakkelijk in lagen verbreken.
 
5. Darrenpoppen
Imker het bijenvolk trekt de buikriem extreem hard aan. Wat de haalbijen binnenschuren is ontoereikend, de voedsterbijen kunnen niet instaan voor de voeding van de larven. Er wordt aan de noodrem getrokken: de darrenlarven worden opgeofferd. Ze worden grotendeels leeggezogen (is recupereren van eiwitten)  en de rest van de kadavers moeten verwijderd worden uit het broednest.