Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Bijen in de winter

bijenkasten,sneeuw

1. De bijen zitten in de wintertros eng samengepakt.

      Juist of fout?

 2. Na een felle sneeuwbui kan het vlieggat met sneeuw geblokkeerd zijn. Men moet het vlieggat zo snel mogelijk vrijmaken, anders zouden de bijen kunnen stikken.

      Juist of fout?

 3. De belangrijkste reden om het vlieggat te verkleinen in de winter is het vermijden van invallende koude in de kast.

     Juist of fout?

 4. Tocht is erger dan koude en dit niet allen voor bijen. Om de bijen in de winter te vrijwaren van tocht zorgen we voor een goede afdichting rondom de hele kast, alleen het vlieggat blijft open.

     Juist of fout?

 5. De grootte van de wintertros wijzigt naargelang de buitentemperatuur.

     Juist of fout?

 6. Om het indringen van muizen te verhinderen kan men een strook draad met gaten van 1 cm probleemloos voor de vliegopening bevestigen?

     Juist of fout?

 7. In januari/februari begint de koningin met het leggen van eieren.

Het broedstadium vereist een temperatuur in de wintertros van 34 tot 35 °C,  De meeste benodigde warmte wordt geproduceerd door het laten trillen van de spieren. Ken je ook de andere warmtebron?

 8. Een imker verzamelt de dode bijen op zijn varroabodem  en brengt die binnenshuis voor een nauwgezette controle. Plotseling vliegen bijen in de warme woonkamer rond. Mogelijk!

     Juist of fout?

 9. Gedurende de winter ontstaat schimmel op de raten. Deze beschimmelde raten zijn gevaarlijk voor de bijen.

     Juist of fout?

 10. Het verbruik aan voedsel is per bij in een sterk volk dat overwintert kleiner dan in een zwak volk.

     Juist of fout?

 11. Dode bijen liggen voor de bijenstand in de sneeuw. Moet men zich zorgen maken?

     Ja of neen?

 12. De was aan de wasdraad trekt de bijen aan bij de reinigingsvlucht.

     Juist of fout?