Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Paaskaars uit bijenwas

 De kaars was al in de oudheid een bekend verlichtingsmiddel: De Romeinen gebruikten uit vet of was gemaaktecandelae, de Germanen maakten kaarsen uit hars of met vet omhuld. In de middeleeuwen werden zij uit bijenwas gegoten; sinds het einde van de 18e eeuw gebruikte men daarnaast spermaceti en rundervet, terwijl later vooral stearine, paraffine of mengsel hiervan worden gebruikt (zgn compositiekaarsen). 

De Etruriers maakten al gebruikt van kaarsen in hun cultus. Vandaar de terughoudendheid van de vroege christenen. Op den duur werd dit volksgebruik echter in de christelijke eredienst opgenomen, allereerst in de context van de dodencultus, als teken van het eeuwig licht waarin de gelovige is ingegaan. Spoedig ging men ook kaarsen branden op de vereringsplaatsen van de martelaren en heiligen. tenslotte werd de kaars een symbool van de verheerlijkte Jezus. Op de altaartafel zelf worden kaarsen pas sinds de 13e eeuw gebruikt. In het protestantisme van lutherse signatuur het Ned. protestantisme is het gebruik van kaarsen, ook de paaskaars, onder invloed van de liturgische beweging toegenomen

 

Om een waardig symbool te zijn, moet de Paaskaars gemaakt zijn van zuivere bijenwas,

verkregen uit honingraten. De witte kleur ontstaat door het bleken in de zon. Elk jaar moet de

kaars nieuw zijn, uniek en groot. Op de kaars is een kruis aangebracht. Op de vier uiteinden

ervan en op het snijpunt van de kruisbalken zijn wierookkorrels ingestoken. Deze

symboliseren de vijf kruiswonden van Christus in zijn handen, voeten en hart. Het kruis op de

Paaskaars en de aangeduide wonden leggen ook weer een verband tussen lijden, dood en

verrijzen. Boven het kruis staat dan nog de eerste letter van het Griekse alfabet, de alfa, en

eronder de laatste letter, de omega. Deze letters duiden aan dat Christus het begin en het

einde is van alles.