Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

De paaskaars uit bijenwas

Kaarsen zorgen met het zachte licht voor de juiste ambiance in uw interieur.

Kaarslicht geeft een saamhorigheidsgevoel, het verbroedert en geeft iets geheimzinnigs. Waarom eigenlijk? Misschien omdat het heel ander licht is. Het is geen hard licht maar juist verzachtend. Bij kaarslicht zie je geen scherpe lijnen, alles is zachter, mooier, romantischer.

In de Middeleeuwen braken er gouden tijden aan voor het kaarslicht en voor de kaarsenmakers. In die tijd maakte men kaarsen door een aantal vlas- of katoenpitten, die op enige afstand op een stokje hingen, te dompelen in gesmolten vet of was. Deze handelingen werden herhaald tot de kaarsen de gewenste dikte hadden. De gewone kaars werd gemaakt van vet (talg), de kerkkaars van bijenwas. De vetkaarsen brandden lang niet zo mooi als de waskaarsen. Bijenwaskaarsen waren uitsluitend bestemd voor de edelen en godsdienstige doeleinden. De burgerij moest genoegen nemen met goedkopere talg- of vetkaarsen. De brandkwaliteit liet in die tijd veel te wensen over. Een vetkaars was zacht, walmde, gaf roet, droop altijd wat en gaf geen aangename geur (als gevolg van het ontstaan van acroleïne). De pit was gemaakt van getwijnde katoendraden, waarvan het verkoolde uiteinde van tijd tot tijd afgeknipt (gesnoten) moest worden.

Paaskaars: materie en symbolen

Om een waardig symbool te zijn, moet de Paaskaars gemaakt zijn van zuivere bijenwas, verkregen uit honingraten. De witte kleur ontstaat door het bleken in de zon. Elk jaar moet de kaars nieuw zijn, uniek en groot. Op de kaars is een kruis aangebracht. Op de vier uiteinden ervan en op het snijpunt van de kruisbalken zijn wierookkorrels ingestoken. Deze symboliseren de vijf kruiswonden van Christus in zijn handen, voeten en hart. Het kruis op de Paaskaars en de aangeduide wonden leggen ook weer een verband tussen lijden, dood en verrijzen. Boven het kruis staat dan nog de eerste letter van het Griekse alfabet, de alfa, en eronder de laatste letter, de omega. Deze letters duiden aan dat Christus het begin en het einde is van alles.