Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ledenvergadering

Op 13 april om 20.00 u in het CM-lokaal te Sint Michiels

Komen we weer eens samen en kunnen de leden die in november was binnen brachten, nu hun wastafels komen afhalen.

 

Overlarfdagen

Voor diegenen die er vooraf besteld hebben worden de larfjes verdeeld

op 12 en 26 mei en 9 juni

We komen daarvoor samen aan de bijenhal in de Koude Keuken.

Meer info volgt nog.

Cursus beginnend imker

Waar? 

Op onze vaste stek, de lokalen van de CM - Astridlaan 2 te  St. Michiels, telkens van 09.00 tot 12.00 uur voor de theoretische lessen.

Data:  9 en 16 februari, 9  en 30 maart, 13 en 20 april en op 4 mei.

In de bijenhal in Domein De Koude Keuken te St. Andries

Data: 16 mei  (voorjaarsonderzoek), 2 juni (zwermbeheersing) en op 16 juni (inwinteren)

De cursus, onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap,  richt zich in de eerste plaats tot kandidaat imkers die nog geen cursus hebben gevolgd.

 

 

 

Suikerbedeling

30 Juni in de Jorchishoeve in Varsenare

Bestellingsformulier volgt wel in het ledenboekje

 

Ledenvergadering

16 november om  19.00 uur in het CM-lokaal te sint Michiels

Het thema van de vergadering is deze keer de Aziatische hoornaar.  Na hun eerste intrede in onze contreien in 2018 zullen we er in 2019 waarschijnlijk al meer mee geconfronteerd worden.  Werd het probleem overroepen of is het inderdaad een ramp?  We maken een balans op.

De was van de leden kan ook weer binnegebracht worden.

Ambrosiusfeest

8 december

Op die dag komen we weer samen, gewoon voor de gezelligheid en om eens lekker te eten. De locatie ligt nog niet vast.  Meer info volgt nog.

De oude traditie van die dag te beginnen met een misviering zouden we graag in ere houden, al was het maar om de traditie niet te laten verloren gaan.  Een offerande met waspenningen hoort daarbij en de mis wordt ook opgedragen voor de leden of hun familie die we in de laatste tijd verloren hebben.

We spelen zelfs ook met het idee van de mis bij te wonen in ons imkerpak.  

Nieuwjaarsreceptie voor onze leden

Op 26 januari op 18.00 uur

Traditioneel komen we weer eens samen om het glas te heffen op een voorspoedig en succesvol imkerjaar.  We blikken eens terug op het voorbije jaar en vooral vooruit naar wat komen gaat.