Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Ledenvergadering

Op 13 april om 20.00 u in het CM-lokaal te Sint Michiels

Komen we weer eens samen en kunnen de leden die in november was binnen brachten, nu hun wastafels komen afhalen.

 

Overlarfdagen

Voor diegenen die er vooraf besteld hebben worden de larfjes verdeeld

op 12 en 26 mei en 9 juni

We komen daarvoor samen aan de bijenhal in de Koude Keuken.

Meer info volgt nog.

Cursus beginnend imker

Waar? 

Op onze vaste stek, de lokalen van de CM - Astridlaan 2 te  St. Michiels, telkens van 09.00 tot 12.00 uur voor de theoretische lessen.

Data:  9 en 16 februari, 9  en 30 maart, 13 en 20 april en op 4 mei.

In de bijenhal in Domein De Koude Keuken te St. Andries

Data: 16 mei  (voorjaarsonderzoek), 2 juni (zwermbeheersing) en op 16 juni (inwinteren)

De cursus, onder toezicht van de Vlaamse Gemeenschap,  richt zich in de eerste plaats tot kandidaat imkers die nog geen cursus hebben gevolgd.

 

 

 

Suikerbedeling

30 Juni in de Jorchishoeve in Varsenare

Bestellingsformulier volgt wel in het ledenboekje

 

Ledenvergadering

16 november om  19.00 uur in het CM-lokaal te sint Michiels

Het thema van de vergadering:   de Aziatische hoornaar.  Na hun eerste intrede in onze contreien in 2018 zetten we alles nog eens op een rijtje en werd de balans opgemaakt dat de schade al bij al nog goed meeviel.

Leden konden hun wasblokken binnenbrengen om te laten smelten tot waswafels.  Zoals vorig jaar was er ook nu nog steeds een verschil aan kwaliteit ... 

Er waren veel aanwezigen deze keer, vooral ook omdat de getuigschriften werden uitgedeeld aan de deelnemers van de imkercursus.  Een dertigtal waren er dat.

Ambrosiusfeest

8 december

Op die dag kwamen we weer samen, gewoon voor de gezelligheid en om eens lekker te eten. Deze keer gebeurde dat in restaurant Lodewijk Van Maele in St. Kruis.  We waren met een zestigtal.

De oude traditie van die dag te beginnen met een misviering houden we graag in ere, al was het maar om die traditie niet te laten verloren gaan.  Een offerande met waspenningen hoort daarbij en de mis wordt ook opgedragen voor de leden of hun familie die we in de laatste tijd verloren hebben.

De vraag om de mis bij te wonen in imkerpak werd goed opgevolgd. Na de mis werd de nieuwe bondskaars ook gewijd door de pastoor.

Nieuwjaarsreceptie voor onze leden

Op 26 januari op 18.00 uur

Traditioneel komen we weer eens samen om het glas te heffen op een voorspoedig en succesvol imkerjaar.  We blikken eens terug op het voorbije jaar en vooral vooruit naar wat komen gaat.